• info@emirymm.com
 • +90 212 210 02 10

TASDİK HİZMETLERİ

Ana Sayfa > Hizmetler

TASDİK HİZMETLERİ

Kurumlar planlanan hedeflerine ulaşabilmek,pazar hedeflerini tutturmak ve sektörde rekabet edebilmek için güçlü bir işletme işletme sermayesi ile yüksek likiditeye ihyiyaç duymaktadırlar. Bu bakımdan vergi yüklerinin en aza indirilmesine ihtiyaç duymaktadırlar. Vergi yükünün azaltılması hususunda ihtiyaç duyulan bütün desteği sağlayarak doğru çözümler sunmaktayız.

İşletmelerinin vergi yükünü mümkün olan en aza indirmek üzere yapılanmasını,yürürtülen faaliyetlerden doğan verginin doğru şekilde hesaplanarak varsa yanlışların düzeltilmesi, iş ile ilgili alınacak kararlarının sonuçlarının vergisel açıdan analizi ve doğabilecek risklerin tespiti, maliye politikası ve vergi politikaları gereğince mükelleflere tanınan  vergisel fırsatların belirlenmesi ile birlikte yeni yatırımlar için en iyi yapılanmanın seçilmesini sağlamak üzere vergi danışmanlığı ve planlama katkıları sunmaktayız.

Mali konularda;Vergi, Denetim, Danışmanlık ve Tasdik Hizmetlerimiz yanında ekonomik ve finansal konular kapsamında sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Kurumlar Vergisi Ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki
 • Mali Tabloların Tasdiki
 • KDV Ve ÖTV İadelerinin Tasdiki
 • Vergi İstisna Ve Muafiyetlerinin Tasdiki
 • Yatırım İndirimi Uygulamalarının Tasdiki
 • Sermaye Yedekleri Ve İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye 
 • Artırımının Tasdiki
 • Sermayenin Mevcudiyetinin Ve Ödendiğinin Tasdiki
 • Banka Kredilerine İlişkin Mali Raporların Tasdiki
 • Vakıf Ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Tasdiki
 • Radyo Ve Televizyon Yayın Kuruluşları Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki
 • Diğer Özel Amaçlı Tespit Ve Tasdik Raporları
 • Vergi Mevzuatı
 • Teşvik Mevzuatı
 • Serbest Bölgeler İle İlgili Vergi Avantajları
 • Vergi İncelemeleri Ve Vergi Davaları
 • Yabancı Yatırım İle İlgili Vergi Konuları
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları İle İlgili Konular
 • Vergi İle İlgili Diğer Mevzuat Konuları